Ansvarlig selskap/ Delt ansvar

Hva betyr Ansvarlig selskap/ Delt ansvar?

Ansvarlig selskap/ Delt ansvar

Ansvarlig selskap/ Delt ansvar er en organisasjonsform som du kan velge når du skal starte bedrift. Dersom du anser risikoen i selskapet ditt som lav, og skal drive bedriften sammen med andre, så kan du velge selskapsformen ANS/DA. Da kan det lønne seg å velge formen DA, som betyr “delt ansvar”. Denne selskapsformen har noen regelsett som man ser i enkeltpersonforetak, og noen regelsett som man ser i AS. Ansvarsforholdet er som i et enkeltpersonforetak ved at man står personlig ansvarlig, men eier man f.eks. 50 % av bedriften, så hefter man kun for 50 % av gjeld.

Du kan kjøpe sykepengeforsikring som i et enkeltpersonforetak, du får ikke dagpenger om du blir arbeidsledig, og du kan ikke motta diett osv. Du kan dog trekke fra utgifter til mat, kjøregodtgjørelse osv. på tjenestereiser.

Du skal ikke betale arbeidsgiveravgift på det du og de andre medeierne tar ut i lønn. Dette kan fort bli en stor besparelse i regnskapet og likviditetsmessig for dere som selskap.

Det er generelt lite formaliteter med denne selskapsformen, også med tanke på å ta ut penger slik det er i et enkeltpersonforetak.