Ulike typer arbeidsforhold

Arbeidsforholdstype er en merknad (kode) som indikerer type arbeidsforhold på en ansatt i a-meldingen, som skal innrapporteres til myndighetene.

Under kan du lese om de vanligste typene arbeidsforhold.

Ordinært arbeidsforhold

Ordinært arbeidsforhold er for alle ansatte som ikke arbeider på sjøen (maritime arbeidsforhold) eller er frilansere, oppdragstakere eller styremedlemmer uten ordinær lønn. Dette vil si at nesten alle ansatte skal innrapporteres med et ordinært arbeidsforhold.

Et ordinært arbeidsforhold er rapporteringspliktig til NAV (Aa-registeret). Denne rapporteringen skjer via a-ordningen, og dette arbeidsforholdet må da rapporteres inn hver måned selv om den ansatte ikke har mottatt noe lønn eller andre ytelser i perioden.

Dette betyr at hvis du som arbeidsgiver har ansatte med et ordinært arbeidsforhold, må det sendes en a-melding hver måned helt frem til en evt. Sluttdato.

Maritimt arbeidsforhold

Et maritimt arbeidsforhold velges når den ansatte arbeider til sjøs, på fartøy eller borerigg.

Velger du maritimt arbeidsforhold, så må du også registrere tilleggsinformasjon. Du registrerer da riktig skipsregister, skipstype og om ferdsel er i innenriks eller i utenriks fartsområde.

Et maritimt arbeidsforhold er rapporteringspliktig til NAV (Aa-registeret). Denne rapporteringen skjer via a-ordningen, og arbeidsforholdet må rapporteres hver måned selv om den ansatte ikke har mottatt noe lønn eller andre ytelser i perioden.

Dersom du som arbeidsgiver har ansatte med et maritimt arbeidsforhold, må det sendes en a-melding hver måned helt frem til en evt. sluttdato.

Frilanser/oppdragstaker/honorar personer m.m.

Denne kategorien utgjør enhver som utfører arbeid eller oppdrag for lønn/godtgjørelse uten arbeidsforhold, men som ikke er selvstendig næringsdrivende.

Eksempler: Frilansere, styremedlemmer, folkevalgte, personer som innehar tillitsverv, fosterforeldre, støttekontakter, avlastere og personer med omsorgslønn.

Unntak: Ansattes representant i styre. Her har den ansatte et ordinært eller maritimt arbeidsforhold. Selvstendig næringsdrivende skal ikke innrapporteres med denne arbeidsforholdstypen.

For denne gruppen må du ikke innrapportere fra arbeidsforholdets start. Rapporteringsplikten trer i kraft i utbetalingsperioden. Det kreves heller ikke at det registreres en yrkeskode eller arbeidstidsordning for denne gruppen.

Altinn sier følgende om selvstendig næringsdrivende: Det er kun honorar eller annen godtgjøring som er utbetalt til opphavsmann til åndsverk som skal rapporteres i a-meldingen. Vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art skal ikke innrapporteres gjennom a-meldingen. Slike utbetalinger videreføres i en årlig rapportering i skjemaet: «RF-1321 Betalinger til selvstendig næringsdrivende».

Pensjon eller andre ytelser uten ansettelesforhold

A-ordningen opererer også med en fjerde type arbeidsforhold – pensjon eller andre ytelser uten ansettelsesforhold. Dette alternativet benyttes når bedriften utbetaler pensjon eller annen ytelse/godtgjørelse til en person som ikke har et arbeidsforhold.

Unntak: Ansatt som også får utbetalt delvis pensjon. Den ansatte skal da rapporteres inn med et ordinært/maritimt arbeidsforhold.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Overtid – pålagt eller frivillig?

I denne artikkelen kan du lese om: Hva er overtid og overtidsbetaling?Hvor mye overtid kan du jobbe?Rett på pauserOvertidsbetaling eller avspasering?Hvordan registrere overtid? Men før vi forklarer overtid tar vi…

Les mer

Hva er foretaksregisterloven?

Først litt om Foretaksregisteret Foretaksregisteret er en offentlig database administrert av Brønnøysundregistrene, hvor alle foretak som driver næringsvirksomhet i Norge må registrere seg. Registeret inneholder detaljert informasjon om selskapers struktur,…

Les mer

Har du fått brev fra Skatteetaten? 

I denne artikkelen ser vi på de viktigste endringene fra Skatteetaten og hvorfor du bør benytte deg av et system som lar deg håndtere både regnskap og årsoppgjør i en…

Les mer