Arbeidsgiveravgift

Hva er arbeidsgiveravgift?

Arbeidsgiveravgift

Avgiften arbeidsgiver/selskapet betaler av lønn og annen avgiftspliktig godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold i bedriften. Forskjellige satser i landet. Legges inn på Selskapsinformasjon der kommune angir %.

Arbeidsgiveravgift av feriepenger

Det betales arbeidsgiveravgift av feriepenger når de utbetales.