Arbeidspapirer

Hva er arbeidspapirer?

Arbeidspapirer

Arbeidspapirer er revisorens dokumentasjon av det planlagte revisjonsarbeidet. Dokumentasjonen beskriver typen, tidspunktet for gjennomføringen og omfanget av revisjonshandlingene.