Årsoppgjør

Hva er årsoppgjøret?

Årsoppgjør

Årsoppgjøret er en oppstilling av et regnskap på slutten av et regnskapsår. Ordet brukes også om selve prosessen med å utarbeide årsoppgjøret, som resulterer i selskapets årsregnskap og skattemelding. Et ferdig årsoppgjør gir et bilde av bedriftens tilstand etter siste driftsår.