Årsregnskap

Hva betyr årsregnskap?

Årsregnskap

Årsregnskapet er er den formelle, lovregulerte delen av eksternregnskapet, og skal gi et bilde av bedriftens resultat, utvikling og risiko etter et regnskapsår. Årsregnskapet skal bestå av resultat, balanse, kontantoppstilling og noter. Sammen skal dette utgjøre relevant og pålitelig informasjon til myndigheter, eiere, investorer, arbeidssøkere og andre med interesser i bedriften.