Attestering

Hva er attestering?

Attestering

Attestering innebærer at man kontrollerer og godkjenner bilag og utbetalinger før noe betales og bokføres. Attesteringen gjøres vanligvis av utvalgte personer i et selskap, ofte med ulike godkjenningsnivåer for beløp av ulik størrelse. I et økonomisystem som Tripletex kan rutiner for attestering enkelt settes opp slik at det er enkelt å sende ting til attestering, og for den ansvarlige å gjennomføre selve godkjenningen elektronisk.