Avanse

Hva er avanse?

Avanse

Avanse er forskjellen mellom selgers varekostnad og salgsprisen. Det kalles også påslag, og oppgis gjerne i prosent av varekostnaden. Avansen viser hvor mye selger tjener på å selge en vare.