Hva er avkastning?

Avkastning er et mål på lønnsomhet som viser hvordan verdien av en eiendel er endret fra et visst tidspunkt til et annet.

Avkastning som lønnsomhetsberegning

Avkastning er et økonomisk begrep som blant annet kan brukes til å måle en virksomhets lønnsomhet. Begrepet rentabilitet er et annet ord som ofte brukes i næringslivet når det snakkes om et selskaps driftsoverskudd.

Ettersom både overskudd og kapital kan defineres på ulike måter, finnes det ikke bare én, men flere måter å angi avkastningen. De vanligste måtene er:

  • Avkastning på investering
  • Avkastning på investert kapital
  • Avkastning på egenkapital
  • Avkastning på eiendeler
  • Avkastning på sysselsatt kapital
  • Avkastning på driftskapital

Samtlige av disse nøkkeltallene uttrykkes i prosent.

Avkastning på investering

Begrepet avkastning på investering (Return on Investment, ROI) brukes ofte til å beregne og vurdere en investering. Beregningen er grunnlaget for mange informerte investeringsbeslutninger, for eksempel når det gjelder aksjer, obligasjoner eller fast eiendom. For å beregne ROI deles fortjenesten på kostnaden av investeringen. Resultatene brukes til å evaluere effekten av en investering og sammenligne ulike investeringsalternativer.

Avkastning på investering = Netto inntekter / Kostnad for investering

Avkastning på investert kapital

Et selskaps avkastning på investert kapital (Return on Invested Capital, ROIC) viser selskapets evne til å generere kapital på investeringer. Ved å sammenligne et selskaps egenkapitalavkastning med sin kapitalkostnad, kan man vurdere om den investerte kapitalen er brukt på en effektiv måte. Den investerte kapitalen kan for eksempel være plassert i bygninger, prosjekter, utstyr eller andre selskaper. For å beregne avkastning på investert kapital, brukes følgende formel:

Avkastning på investeringen = Netto inntekter / Investert kapital

Avkastning på egenkapital

Avkastning på egenkapital (Return on Equity, ROE) måler selskapets avkastning for året på den kapitalen som eierne satt inn i virksomheten, og viser dermed hvor lønnsomt et selskap er for dets aksjonærer. Dette nøkkeltallet kan derfor hjelpe investorer i å avgjøre om det er verdt å investere i selskapet eller ikke, og det er også et nyttig verktøy for å sammenligne lønnsomhet mellom bedrifter i samme bransje. Det finnes flere varianter for å beregne avkastningen på egenkapitalen. Nedenfor er den mest grunnleggende:

Avkastning på egenkapital = Resultat / Egenkapital

Avkastning på totalkapital

Avkastning på total kapital (Return on Assets, ROA) er et mål på avkastningen på totalkapitalen i et selskap. Den brukes til å vurdere om et selskaps virksomhet gir en akseptabel avkastning på selskapets ressurser. Nøkkeltallet viser virksomhetens effektivitet uavhengig av hvordan kapitalen er finansiert, siden de økonomiske kostnadene ikke er inkludert. Fordelen med dette er at resultatet ikke vil være så misvisende for selskaper med høy gjeldsgrad. Det finnes flere måter å beregne avkastning på totalkapitalen. Den vanligste er:

Avkastning på totalkapital = (Driftsresultat + finansinntekter) / Totalkapital

Avkastning på sysselsatt kapital

Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed, ROCE) viser hvor godt selskapet lykkes i å hente inn egenkapitalen som ble gjort tilgjengelig av eiere og långivere. Målingen viser dermed selskapets avkastning uavhengig av finansieringsvalget. Sysselsatt kapital består av de totale eiendeler i balansen (forvaltningskapitalen) minus ikke-rentebærende gjeld.

Avkastning på sysselsatt kapital = (Driftsresultat + finansinntekter) / Sysselsatt kapital

Avkastning på driftskapital

Avkastning på driftskapital (Return on Operating Capital, ROOC) viser et selskaps avkastning uavhengig av finansielle eiendeler og finansielle valg. Målingen er nyttig i sammenligningen i lønnsomhet mellom ulike avdelinger eller divisjoner innen samme konsern ettersom de finansielle eiendelene er unntatt fra beregningen.

Avkastning på driftskapital = Driftsresultat / Gjennomsnittlig kapitaldrift

Avkastning på engelsk

Return; yield.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Likviditetsbudsjett 2024 – få kontroll på likviditeten

Men først, hva er et likviditetsbudsjett? Likviditetsbudsjettet er en virksomhets oversikt over planlagte innbetalinger og utbetalinger i en fremtidig periode, som forteller om man har penger nok til å betale…

Les mer

Hva er økonomistyring og hvorfor er det viktig?

Økonomistyring er et verktøy for å få kontroll. Det gjør det til en viktig aktivitet for alle slags selskaper. Enkelt sagt handler det om å planlegge, organisere og kontrollere det…

Les mer

Norsk kaffesuksess tredoblet omsetningen på fire år

Det lukter kaffe i nabolaget i Gamlebyen. Fra mandag til torsdag produseres det opp til ett tonn kaffe på det lokale kaffebrenneriet, og aroma av deilig kvalitetskaffe siver ut i…

Les mer

Hei 👋 Usikker på hvilken løsning som passer for deg? Chat med en av våre selgere!