Hva er avskrivning?

Å avskrive er å fordele kostnaden av en varig eiendels verdi over flere regnskapsperioder eller år, slik at kostnaden i hver periode tilsvarer verdifallet i perioden.

Når din bedrift kjøper noe med varig levetid, som en datamaskin eller en bedriftsbil, vil disse ikke faktisk vare evig. Om en eiendel forventes å ha en brukstid på minst 3 år, og koster over 30.000 kroner blir den definert som varig eiendel. Avskrivning lar deg spre kostnaden av disse eiendelene over deres forventede levetid, slik at regnskapet reflekterer den faktiske bruken hvert år.

Avskrivningsregler

Reglene for avskrivning er definert av skatteloven. Når det kommer til varige og betydelige eiendeler og investeringer, skal det avskrives med saldoavskrivninger.

Loven sier at anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost, og at anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.

Ulike avskrivningsmetoder

  • Lineær avskrivning vil si at det avskrives med et like stort beløp hvert år, og du fordeler kostnaden jevnt over eiendelens levetid.
  • Degressiv avskrivning laster mer av kostnaden på de første årene, noe som kan være nyttig for eiendeler som mister verdi raskt.
  • Saldoavskrivning er en form for degressiv avskrivning. Da anvendes en fast prosentsats på den gjenværende bokførte verdien av anleggsmiddelet for hvert år, og ikke på den opprinnelige anskaffelseskostnaden. Dette fører til at avskrivningsbeløpet avtar over tid.

Beregning av avskrivninger

En maskin som koster 100 000 kroner i anskaffelse, har en brukstid på fem år. Dersom verdifallet er like stort hvert år, bruker man lineær avskrivning og avskrivningen blir 20 000 kroner per år.

 

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Diettgodtgjørelse 2024

Klikk her for kortversjonen Ansatte kan få matutgifter på jobbreiser dekket via diettgodtgjørelse. Se statens oppdaterte satser for både innenlands- og utenlandsreiser. Les om skattefrie beløp og hvordan overskytende beløp…

Les mer

Skal du føre regnskapet selv? Dette må du vite

Artikkelen er skrevet av fageksperter i Sticos, Elin Petersen og Tor Magnus Olsen. Mange velger å føre regnskapet selv, uten å tenke over hva det betyr. Selv om regnskapsprogrammene blir…

Les mer

Norsk kaffesuksess tredoblet omsetningen på fire år

Det lukter kaffe i nabolaget i Gamlebyen. Fra mandag til torsdag produseres det opp til ett tonn kaffe på det lokale kaffebrenneriet, og aroma av deilig kvalitetskaffe siver ut i…

Les mer

Hei 👋 Usikker på hvilken løsning som passer for deg? Chat med en av våre selgere!