Avskrivning

Hva er avskrivning?

Avskrivning

Noen investeringer kan føres til fradrag i regnskapet med en gang. Andre må “avskrives”. Det betyr at kostnaden fradragsføres over flere år.