Avstemming

Hva er avstemming?

Avstemming

Avstemming er en metode innen regnskapsføring, som går ut på å sammenligne en del av årsregnskapet, med andre dokumenter, for å se om disse samsvarer.