Hva er balanse?

Balanse er en oversikt over bedriftens økonomiske situasjon på et gitt tidspunkt. Balansen består av to sider, som skal være balansert og gå i null. På den ene siden av bedriftens eiendeler – de tingene bedriften eier – og på den andre siden gjeld og egenkapital man har. Alle regnskapspliktige virksomheter må utarbeide en balanse som viser selskapets økonomiske stilling per periodeavslutning.

Tripletex forklarer, i samarbeid med Lykketall:

 

Eiendeler i balansen

Denne posten inneholder virksomhetens realkapital, som anleggsmidler og omløpsmidler. Anleggsmidler kan være produksjonsmaskiner og bygningsmidler. Omløpsmidler er for eksempel varer og bankinnskudd.

Egenkapital og gjeld i balansen

Denne posten sier noe om hvordan eiendelene er finansiert. Den består av både kortsiktig og langsiktig gjeld, samt avsetning til forpliktelser.

Balanse i slutten av et regnskapsår

Det er vanlig å lage en balanse i slutten av et regnskapsår, som kalles for utgående balanse. Utgående balanse for eksempelvis 2022, brukes som inngående balanse for 2023.

Oppstilling av balansen

I henhold til regnskapsloven skal årsregnskapet inneholde blant annet balanse. Dersom du ønsker en mer detaljert beskrivelse av hvordan balansen skal oppstilles, henvises det til Lovdatas nettsider.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Solide verktøy gjør jobben enklere

Hva er det Oslo buss driver med? Kort sagt så flytter vi mennesker fra A til B og er blant de største turbusselskapene på Østlandet. Vi er rett rundt 100…

Les mer

Firmabil – skatt og regler 2023

Mange bedrifter er avhengige av at de ansatte bruker bil i jobben. Men hvordan er reglene for bruk av firmabil, og lønner det seg med firmabil eller privatbil når du…

Les mer

Utleggstrekk – lover og regler for arbeidsgivere

Hva er utleggstrekk, og hvilke regler gjelder? Utleggstrekk – definisjon og forklaring Utleggstrekk, tidligere kalt påleggstrekk, innebærer at arbeidsgiveren trekker et beløp fra den ansattes lønn. Dette kan skje hvis…

Les mer