Hva er balanse?

Balanse er en oversikt over bedriftens økonomiske situasjon på et gitt tidspunkt. Balansen består av to sider, som skal være balansert og gå i null. På den ene siden av bedriftens eiendeler – de tingene bedriften eier – og på den andre siden gjeld og egenkapital man har.

Tripletex forklarer, i samarbeid med Lykketall:

 

Eiendeler i balansen

Denne posten inneholder virksomhetens realkapital, som anleggsmidler og omløpsmidler. Anleggsmidler kan være produksjonsmaskiner og bygningsmidler. Omløpsmidler er for eksempel varer og bankinnskudd.

 

Egenkapital og gjeld i balansen

Denne posten sier noe om hvordan eiendelene er finansiert. Den består av både kortsiktig og langsiktig gjeld, samt avsetning til forpliktelser.

 

Balanse i slutten av et regnskapsår

Det er vanlig å lage en balanse i slutten av et regnskapsår, som kalles for utgående balanse. Utgående balanse for eksempelvis 2022, brukes som inngående balanse for 2023.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Kontroll på prosjektene med Tripletex ressursplanlegger

Med Tripletex ressursplanlegger er det slutt på å være usikker på hvem i bedriften som har ledig kapasitet og å lure når det er ledig tid til nye oppdrag. –…

Les mer

Slik skal Hun Etablerer øke andelen kvinnelige gründere

Nå ønsker hun å skape en enda større interesse for gründerskap og få flere kvinner til å starte for seg selv. Det skal hun gjøre gjennom Hun Etablerer Ressursprogrammet (HER),…

Les mer

Agro Økonomi legges ned – anbefalinger fra et regnskapsbyrå

Etter å ha vært en del av Tripletex siden 2016 ble det i fjor besluttet at Agro Økonomi og Tripletex skulle forene sine styrker. Det for å sikre høyest mulig…

Les mer