Hva er balanse?

Balanse er en oversikt over bedriftens økonomiske situasjon på et gitt tidspunkt. Balansen består av to sider, som skal være balansert og gå i null. På den ene siden av bedriftens eiendeler – de tingene bedriften eier – og på den andre siden gjeld og egenkapital man har. Alle regnskapspliktige virksomheter må utarbeide en balanse som viser selskapets økonomiske stilling per periodeavslutning.

Tripletex forklarer, i samarbeid med Lykketall:

 

Eiendeler i balansen

Denne posten inneholder virksomhetens realkapital, som anleggsmidler og omløpsmidler. Anleggsmidler kan være produksjonsmaskiner og bygningsmidler. Omløpsmidler er for eksempel varer og bankinnskudd.

Egenkapital og gjeld i balansen

Denne posten sier noe om hvordan eiendelene er finansiert. Den består av både kortsiktig og langsiktig gjeld, samt avsetning til forpliktelser.

Balanse i slutten av et regnskapsår

Det er vanlig å lage en balanse i slutten av et regnskapsår, som kalles for utgående balanse. Utgående balanse for eksempelvis 2023, brukes som inngående balanse for 2024.

Oppstilling av balansen

I henhold til regnskapsloven skal årsregnskapet inneholde blant annet balanse. Dersom du ønsker en mer detaljert beskrivelse av hvordan balansen skal oppstilles, henvises det til Lovdatas nettsider.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

AI er endelig tilgjengelig for alle

AI forsterker kundeopplevelsen Takket være målrettet innsats og engasjement i Tripletex, er det allerede integrert mye AI-funksjonalitet i systemet. – Noen av tjenestene vi har rullet ut til kundene våre…

Les mer

Lønnsjustering og etterbetaling – dette bør du som bedrift tenke på

Våren er sesong for blomsterspiring, fuglesang – og lønnsjustering. Grunnlønnen skal blant annet tilpasses endringer i markedet. Ikke minst skal justeringen speile de ansattes bidrag til bedriften, deres prestasjoner og…

Les mer

Skal du føre regnskapet selv? Dette må du vite

Artikkelen er skrevet av fageksperter i Sticos, Elin Petersen og Tor Magnus Olsen. Mange velger å føre regnskapet selv, uten å tenke over hva det betyr. Selv om regnskapsprogrammene blir…

Les mer