Hva er balanse?

Balanse er en oversikt over bedriftens økonomiske situasjon på et gitt tidspunkt. Balansen består av to sider, som skal være balansert og gå i null. På den ene siden av bedriftens eiendeler – de tingene bedriften eier – og på den andre siden gjeld og egenkapital man har. Alle regnskapspliktige virksomheter må utarbeide en balanse som viser selskapets økonomiske stilling per periodeavslutning.

Tripletex forklarer, i samarbeid med Lykketall:

 

Eiendeler i balansen

Denne posten inneholder virksomhetens realkapital, som anleggsmidler og omløpsmidler. Anleggsmidler kan være produksjonsmaskiner og bygningsmidler. Omløpsmidler er for eksempel varer og bankinnskudd.

Egenkapital og gjeld i balansen

Denne posten sier noe om hvordan eiendelene er finansiert. Den består av både kortsiktig og langsiktig gjeld, samt avsetning til forpliktelser.

Balanse i slutten av et regnskapsår

Det er vanlig å lage en balanse i slutten av et regnskapsår, som kalles for utgående balanse. Utgående balanse for eksempelvis 2022, brukes som inngående balanse for 2023.

Oppstilling av balansen

I henhold til regnskapsloven skal årsregnskapet inneholde blant annet balanse. Dersom du ønsker en mer detaljert beskrivelse av hvordan balansen skal oppstilles, henvises det til Lovdatas nettsider.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

– Utrolig glade for støtte fra Tripletex

Tripletex har i 2023 et samarbeid med den frivillige organisasjonen Hold Norge Rent, som jobber mot forsøpling i naturen. Dette er et gjesteinnlegg skrevet av Hold Norge Rent etter gjennomføringen…

Les mer

– Jeg skulle byttet fra Mamut til Tripletex for flere år siden

Denne artikkelen er skrevet av Åge Muren i regnskapsbyrået Progressum. Åge Muren har god erfaring med å bytte fra Mamut til Tripletex. Sommeren 2007 startet jeg min egen konsulentvirksomhet. Som…

Les mer

Hvordan søke om finansiering for din bedrift

De vanligste formene for bedriftsfinansiering er kassekreditt og flerårige nedbetalingslån. Kassekreditt er beregnet på kortsiktige behov, mens flerårige lån er mer strategiske investeringer i for eksempel arbeidsmaskiner eller eiendom.  Hvordan…

Les mer