Hva er balanse?

Balanse er en oversikt over bedriftens økonomiske situasjon på et gitt tidspunkt. Balansen består av to sider, som skal være balansert og gå i null. På den ene siden av bedriftens eiendeler – de tingene bedriften eier – og på den andre siden gjeld og egenkapital man har.

Tripletex forklarer, i samarbeid med Lykketall:

 

Eiendeler i balansen

Denne posten inneholder virksomhetens realkapital, som anleggsmidler og omløpsmidler. Anleggsmidler kan være produksjonsmaskiner og bygningsmidler. Omløpsmidler er for eksempel varer og bankinnskudd.

 

Egenkapital og gjeld i balansen

Denne posten sier noe om hvordan eiendelene er finansiert. Den består av både kortsiktig og langsiktig gjeld, samt avsetning til forpliktelser.

 

Balanse i slutten av et regnskapsår

Det er vanlig å lage en balanse i slutten av et regnskapsår, som kalles for utgående balanse. Utgående balanse for eksempelvis 2022, brukes som inngående balanse for 2023.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Et ønske om å få fisk ble til en av Norges raskest voksende bedrifter

– Vi har jo fisket veldig, veldig mye. Men nesten aldri fått fisk, ler Ørjan Opperud. Han og kompisene Magnus Olsen og Morten Lindtvedt vokste opp sammen i Larvik i…

Les mer

Tripletex sponser landslagene i basket

Glede, tillit og driv er verdiene som bokstavelig talt lyser opp Tripletex-lokalene. I tillegg liker vi å si at Tripletex er mer enn bare regnskap. Med det mener vi ikke…

Les mer

–Integrasjonen mellom iizy og Tripletex har vært avgjørende for veksten vår

Smarte løsninger betyr mindre tid på regnskap, fakturaer og tallmating, og mer tid på kunder for Utvendig Renhold. – iizy, sammen med Tripletex, har vært helt avgjørende for vår vekst,…

Les mer