Balansebasert verdivurdering

Hva er balansebasert verdivurdering?

Balansebasert verdivurdering

Balansebaserte metoder for verdivurdering er en gruppe metoder for å beregne verdien av virksomhetens eiendeler. Dette omfatter vurderingen både av håndfaste ting, altså materielle verdier som utstyr, varelager og lokaler, i tillegg til mindre håndfaste ting, det vil si immaterielle eiendeler som for eksempel patenter og varemerker.

Balansebasert verdivurdering er sammen med inntjeningsbaserte metoder sentrale i verdivurderingen av foretak.