Balanseregnskap

Hva er balanseregnskap?

Balanseregnskap

Balanseregnskap viser på den ene siden verdien av de eiendelene bedriften har på et bestemt tidspunkt, og på den andre siden hvordan disse er finansiert (lån og/eller egenkapital). Balanseregnskapets to sider vil alltid være like når de blir summert.