Bankgiro

Hva er bankgiro?

Bankgiro

Bankgiro er et betalingssystem som kan benyttes ved betaling og innkreving av penger. En utfylt giroblankett sendes typisk sammen med en faktura, og når denne betales vil pengene automatisk overføres til pengeinnkreverens bankkonto. Giroblanketter og fakturaer på papir er i stor grad erstattet av elektroniske betalingstjenester.