Betalingsoppfordring

Hva er en betalingsoppfordring?

Betalingsoppfordring

Betalingsoppfordring kan sendes til en kunde etter at fordringen har gått til inkasso. Det vil si etter at fakturaen har forfalt, og tidligst 14 dager etter at inkassovarsel er sendt. Hvis du velger å drive inn pengene selv, såkalt egeninkasso, kan du kreve inntil 210,- i gebyr for betalingsoppfordringen (pr. 1.1.2019)