Betalingstjenestedirektivet

Hva er betalingstjenestedirektivet?

Betalingstjenestedirektivet

EUs reviderte betalingstjenestedirektiv, også kjent som PSD2.