Hva er et bilag?

Bilag er dokumentasjon av transaksjoner, som kvitteringer, fakturaer og timelister. I bokføringsloven benyttes begrepet dokumentasjon, men til hverdags brukes både bilag og dokumentasjon om hverandre.

Generelle krav til bilag

Et av de viktigste kravene er at dokumentasjonen skal være riktig og fullstending, og det ikke skal være noen tvil om at dette bilaget tilhører din bedrift. Det er heller ikke lov til å endre bilaget etter at det er laget. Hvis du for eksempel har fakturert en kunde feil, skal det opprettes en kreditnota og ikke endres i original faktura.

Bilagene må også nummereres slik at det er mulig å kontrollere at regnskapet er fullstendig, så det kan ikke være hull i nummerserien uten at det ligger ved en forklaring på hvorfor.

For mer detaljert beskrivelse over hvilke lover som gjelder angående bilag, henvises det til Lovdatas nettsider, hvor bilag blir omtalt som dokumentasjon.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Verdt å vite om feriepenger, ferieavvikling og ferieloven

Selv om ferieloven har sine klare regler, kan enkelte arbeidsplasser også ha egne retningslinjer, spesielt i tariffavtaler eller lokale avtaler. Enten du er arbeidstaker eller arbeidsgiver, vil vi hjelpe deg…

Les mer

Permittering – regler og plikter for arbeidsgivere

Permittering kan være nødvendig for bedrifter som opplever økonomiske utfordringer, siden det gir en mulighet til å redusere lønnskostnader uten å avslutte ansettelsesforholdet. Når ansatte blir permittert, er de fortsatt…

Les mer

Hvordan beregnes feriepenger?

Ved 5 ukers ferie skal feriepengene utgjøre 12 % av feriepengegrunnlaget. Dette grunnlaget beregnes av den ansattes lønn, inkludert blant annet overtid og tips, gjennom et kalenderår. Under kan du…

Les mer