Bilag

Hva er et bilag?

Bilag

Bilag (også kalt dokumentasjon) er dokumenter som fungerer som dokumentasjon for bokføringen i regnskapet. Eksempler på bilag er kvitteringer, fakturaer og timelister. Bilagene må nummereres slik at det er mulig å kontrollere at regnskapet er fullstendig, så det kan ikke være hull i nummerserien uten at det ligger ved en forklaring på hvorfor.