Bilagsmottak

Hva er et bilagsmottak?

Bilagsmottak

Bilagsmottaket er en innboks i økonomisystemet ditt hvor du kan få tilsendt fakturaer fra leverandører og andre. Her lagres de elektronisk slik at du enkelt har tilgang og oversikt over bilagene dine.