Bokføring

Hva er bokføring?

Bokføring

Registering av transaksjoner i et regnskapssystem, for å holde oversikt over hva virksomheten skylder og har til gode. Bokføringen skal følge egne bokføringsregler, og kan også kontrolleres i forbindelse med revisjon.