Bokføringsloven

Hva er bokføringsloven?

Bokføringsloven

Bokføringsloven regulererer hvordan økonomiske bevegelser registreres og dokumenteres i en virksomhet. Loven beskriver blant annet hvilke bokføringsprinsipper som skal følges, og hvem som er underlagt de.