Bokføringsplikt

Hva er bokføringsplikt?

Bokføringsplikt

Bokføringsplikt betyr at du må føre et regnskap etter bokføringsreglene. Disse reglene er gitt i bokføringsloven og bokføringsforskriften.