Brutto

Hva betyr brutto?

Brutto

Brutto brukes om et beløp før noe er trukket fra, altså summen før fratrekk. Motsatsen til brutto er netto.  

Begrepet kan brukes om lønn før skatt eller andre fratrekk, da snakker man om bruttolønn eller bruttoinntekt. Andre eksempler er bruttoareal (boligens fulle areal) og bruttonasjonalprodukt (den total verdi av alt et land produserer i løpet av et år).