Hva er brutto?

Innenfor økonomi brukes brutto om et beløp før noe er trukket fra, altså summen før fratrekk. Motsatsen til brutto er netto. Begrepene brutto og netto blir ofte brukt i pengeverdenen, og for det meste innen handel, økonomi og andre nærliggende områder.

Bruttolønn

Et vanlig ord og begrep i hverdagen er bruttolønn. Snakker du om lønn vil emnet om bruttolønn som oftest dukke opp, da bruttolønnen er den lønnen du mottar før skatt. Blir man enig med arbeidsgiver om en månedslønn på for eksempel 25 000 kroner, snakker man alltid om bruttolønn.

Nettolønn er lønnen etter at skatten og eventuelle andre avgifter er trukket fra.

Bruttofortjeneste

Innen virksomhetenes verden er bruttofortjeneste et vanlig nøkkeltall. Bruttofortjeneste kan defineres på flere måter, men den allmenne betydningen av bruttofortjeneste er at den viser hvor mye man tjener på en vare.

Bruttofortjenesten refererer til forskjellen mellom salgspris og innkjøpspris, mens nettofortjenesten er overskuddet som gjenstår etter fradrag for alle kostnader.

Ordet brutto i andre sammenhenger

Begrepet brutto kan brukes i flere andre sammenhenger. Nedenunder har du noen eksempler:

  • Bruttovekt: en vares vekt inkludert innpakning og emballasje, eller vekten av et kjøretøy inkludert den gjeldende lasten.
  • Bruttonasjonalprodukt (BNP): Måling av en nasjons totale økonomiske aktivitet i løpet av en viss periode
  • Bruttonasjonalinntekt: Mål på de totale inntektene som genereres av et lands permanent bosatte befolkning i løpet av en viss periode

 

Brutto på engelsk

Gross.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Skatteregler for gaver til ansatte

Hva kan jeg gi i gave til de ansatte? En gave kan være alt fra interiør og elektronikk, til opplevelser eller gavekort, så lenge det ikke kan veksles inn i…

Les mer

Teknologi som løfter effektiviteten i nettbutikken

– Tidligere måtte vi manuelt registrere alle ordrer fra nettbutikken i vårt gamle regnskapsprogram. Men nå overføres alt automatisk fra vår nye nettbutikk til Tripletex. Det er en enorm tidsbesparelse…

Les mer

Hva er naturalytelser?

Naturalytelser, av mange også kalt frynsegoder, er ulike fordeler ansatte har/får gjennom arbeidsgiver. Av Skatteetaten er det definert som goder den ansatte får på toppen av vanlig lønn. Dette kan…

Les mer