Hva er debet?

Debet er et begrep innenfor regnskapsføring. Å debitere vil si å bokføre på den positive siden av en balansekonto eller den positive siden av en resultatkonto.

I regnskapet har en konto to sider. Når du posterer på venstre siden (pluss) debiterer du. Når du posterer på høyresiden (minus) av en konto krediterer du. I regnskapet føres transaksjoner både på debet og kredit, slik at regnskapet ender i balanse.

Debitering og kreditering er derfor motposteringer som oppveier hverandre, etter prinsippet om tosidig bokføring.

Hva betyr debet?

Å debitere en konto kan virke forvirrende og selvmotsigende for mange. Dette er på grunn av at en debet-postering i balansen øker eiendelens verdi eller reduserer gjeld, mens i resultatføringen betyr en debet-postering å redusere en inntekt eller øke en kostnad. Dette er dog nødvendig for at det skal kunne være mulig å oppnå balanse mellom debet og kredit.

Når man tar ut en resultatrapport, så blir nemlig sifrene byttet om på slik at folk uten inngående kjennskap til debet og kredit kan forstå sammenhengen.

En kreditering kan bety at dine eiendeler minker i verdi, eller at gjelden blir større. Les mer om kredit og se eksempler på både debet og kredit her.

Debet og kredit enkelt forklart

Tripletex forklarer, i samarbeid med Lykketall:

Eksempler på debitering

Det kan være litt forvirrende å forstå hva som skjer når man debiterer. Her er noen eksempler på debitering for å gjøre det litt mer klart hva som skjer med de ulike kontoene:

  • Å debitere en gjeldskonto innebærer at gjelden reduseres
  • Å debitere en eiendelskonto innebærer å øke verdi på eiendelen
  • Å debitere en inntektskonto innebærer å redusere inntekten
  • Å debitere en kostnadskonto innebærer at kostnadene øker

Hvis man for eksempel har en regning fra en leverandør på 10.000 kroner, kan man betale denne ved å overføre penger fra bankkontoen. Da debiterer man kontoen for leverandørgjeld, og gjelden reduseres. For å oppnå balanse må man også kreditere kontoen for bankinnskudd med det samme beløpet.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Hva er naturalytelser?

Naturalytelser, av mange også kalt frynsegoder, er ulike fordeler ansatte har/får gjennom arbeidsgiver. Av Skatteetaten er det definert som goder den ansatte får på toppen av vanlig lønn. Dette kan…

Les mer

Ung gründerduo skaper vekst og arbeidsplasser

– Det er jo imponerende hva de gjør, og det pågangsmotet de har! Å investere i eiendom krever egenkapital. Gjennom byggefirmaet skaper de seg en buffer og god likviditet til…

Les mer

Mye å hente på økt digitalisering for norsk landbruk

En digitaliseringsundersøkelse fra Visma viser at jordbruk, skogbruk og fiske er den minst digitaliserte bransjen i Norge. Samtidig kan en hardt presset næring ha mye å tjene på å ta…

Les mer