Debitor

Hva er en debitor?

Debitor

Debitor er noen som skylder penger eller andre ytelser til en annen part. Typisk har debitor lånt penger eller kjøpt varer fra en leverandør, som kalles kreditor.