Hva er et dekningsbidrag?

Når man trekker variable kostnader fra salgsprisen, får man dekningsbidraget. Dette skal dekke de faste kostnadene. Dekningsbidrag sier noe om lønnsomheten på en vare eller tjeneste. Hvis dekningsbidraget er større enn de faste kostnadene, så går virksomheten med overskudd. Det finnes to typer dekningsbidrag, dekningsbidrag 1 og dekningsbidrag 2.

Dekningsbidrag for produkt eller andre enheter

Dekningsbidrag kan beregnes for et produkt, eller en hel virksomhet.

Du kan beregne dekningsbidrag for et enkelt produkt, en produktgruppe, en avdeling eller hele virksomheten. Dersom det totale dekningsbidraget er større enn de faste kostnadene, gir salget overskudd. Faste kostnader kan eksempelvis være leie av lokaler, strøm og lønn til ansatte.

Dekningsbidrag i prosent kalles dekningsgrad

Når man har regnet ut dekningsbidrag for et produkt, en avdeling, eller liknende, kan man regne ut dekningsgraden. Den sier noe om dekningsbidraget i prosent, og kan være mer forklarende og lettere å bruke for å sammenlikne med tidligere år.

Dekningsgraden regnes ut ved å finne dekningsgraden som prosentandel av salgsprisen.

I det tidligere eksempelet blir dekningsgraden (160*100) / 199 = 80,4 %.

En dekningsgrad lik 80,4 % vil si at 80,4 % av salgsprisen er igjen for å dekke faste kostnader, og da forhåpentligvis gi overskudd. Jo høyere dekningsgraden er, jo mindre del av salgsprisen er de variable kostnadene og jo mer bidrag gir det.

Hva er dekningsbidrag 1?

Dekningsbidrag 1 er det du sitter igjen med etter at variable kostnader er trukket fra bedriftens salgsinntekter. 

Variable kostnader er utgifter i forbindelse med for eksempel produksjon av en vare, som materialkostnader og produksjonslønn, som endres ut i fra mengde og type produkt.

Dekningsbidraget skal dekke faste utgifter som lønn, husleie, strøm og lignende utgifter som ikke endres betydelig på kort sikt. Det som eventuelt er til overs utgjør overskuddet. Dersom de faste utgiftene er større enn dekningsbidraget, går bedriften med underskudd.

Slik regner du ut dekningsbidrag 1

Dekningsbidraget regnes ut ved hjelp av en enkel formel:

Salgsinntekter – variable kostnader = Dekningsbidrag

Resultatet oppgis i kroner.

Dersom en bedrift skal produsere en helt ny vare, kan beregningen se slik ut:

Salgpris pr enhet 1000,-
– Produksjonslønn 350,-
– Materialkostnader 145,-
– Frakt 30,-
= Dekningsbidrag 475,-

Da er det igjen 475 kroner som skal dekke faste kostnader og forhåpentligvis føre til overskudd for videre investeringer.

Hva er dekningsbidrag 2?

Dekningsbidrag 2 (DB2) er den delen av salgssummen som er igjen etter at alle kostnader er trukket fra. Det vil si etter at både de variable og de direkte faste kostnadene er dekket, inkludert varekostnader.

Dekningsbidrag 2 trekker fra flere kostnader enn dekningsbidrag 1. Mens dekningsbidrag 1 beregner kun variable kostnader, trekker dekningsbidrag 2 også fra faste kostnader, inkludert varekostnader.

Slik regner du ut dekningsbidrag 2

Men beregner dekningsbidrag 2 på følgende måte:

Salgspris – (Varekostnad + Variable- og Faste kostnader knyttet til produktet) = Dekningsbidrag 2

Hva er forskjell på dekningsbidrag 1 og 2?

Dekningsbidrag 1 trekker fra de variable kostnadene, som i eksemplet over.

Dekningsbidrag 2 trekker fra flere kostnader, og er det du sitter igjen med etter at varekostnader, variable og faste kostnader knyttet til produktet, er trukket fra.

Sammenlikning av dekningsbidrag

Dekningsbidrag og dekningsgrad bør bare sammenliknes for samme type produkter eller tjenester. Dette er på grunn av at for noen produkttyper kan de variable kostnadene være veldig lave, som gir et høyt dekningsbidrag, men de faste kostnadene kan være veldig høye.

På samme måte kan dekningsbidraget være svært lavt på grunn av store variable kostnader, slik at produktet ser ut som det er ulønnsomt, men de faste kostnadene kan være små.

 

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Skatteetaten ilegger tvangsmulkt ved for sen levering

Tvangsmulkt er en bot som myndighetene kan gi til de som ikke følger loven innen en gitt frist. Tvangsmulkt gjelder for flere offentlige oppgaver som mva-oppgave, skattemelding, a-melding, aksjonærregisteroppgaver osv.…

Les mer

Alt om lønn 2024 – en lønnsguide for bedriftseiere

Lønn er en sentral del av forholdet mellom arbeidsgiver og ansatte, og påvirker både bedriftens økonomi og hvor fornøyd hver enkelt arbeidstaker er. I tillegg følger ansvar og administrasjon med…

Les mer

Landbruksfunksjonalitet på plass i Tripletex

Det har vært mangel på regnskapsprogrammer som er skreddersydde for primærnæringene. Nå har Tripletex utviklet og sluppet nødvendig funksjonalitet, som gjør programmet til en komplett løsning for alle som driver…

Les mer

Hei 👋 Usikker på hvilken løsning som passer for deg? Chat med en av våre selgere!