Hva er depositum?

Depositum er et sikkerhetsbeløp som leietakere betaler til utleiere for å dekke eventuelle skader eller mislighold av leieavtalen. Det skal beskytte utleieren mot potensielle tap, og sikre at eiendommen holdes ved like.

 

Maksimalt depositum for utleiebolig

Ifølge loven kan ikke depositumet overstige seks måneders leie. Det vanligste er tre måneder. Depositumsbeløpet kan også justeres hvis leien endres.

Eksempel: Hvis månedsleien er 10 000 kr blir maksimalt depositum 60 000 kr. Mer vanlig ville likevel vært 30 000. Dette beløpet havner da typisk på en egen depositumskonto.

 

Opprette en depositumskonto

Utleier oppretter en sperret depositumskonto i leietakers navn. Dette gjøres enkelt gjennom banken, og sikrer at pengene håndteres korrekt. For å opprette kontoen må dere ha en leiekontrakt signert av begge parter. Eventuelle kostnader ved opprettelse av depositumskonto dekkes av utleier.

En sperret depositumskonto gir trygghet for begge parter. Som leietaker slipper du å bekymre deg for at utleier beholder pengene når du flytter. Som utleier har du sikkerhet for eventuelle skader når leietakeren flytter ut.

 

Rettigheter og plikter ved depositum

Utleieren skal ikke bruke depositumet under leieperioden og må dokumentere eventuelle krav om bruk av depositum ved leieforholdets slutt.

Leietaker har rett til å få en detaljert forklaring på hvorfor eventuelle fradrag er gjort fra depositumet, samt retten til å bestride urimelige krav. Leietaker har rett på rentene fra depositumskontoen.

 

Tilbakebetaling ved leieforholdets slutt

Depositumet skal tilbakebetales i sin helhet eller delvis etter at eventuelle skader er oppgjort. Prosessen skal være rettferdig og gjennomsiktig. Tilbakebetalingen av depositum skal skje så snart som mulig etter at leieforholdet er avsluttet, gitt at alle forhold rundt utflytting og skadeoppgjør er avklart.

Ved uenigheter kan både utleier og leietaker benytte Husleietvistutvalget for å få en nøytral vurdering av saken.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Lagerstyring tilpasset dine behov

God lagerstyring og et godt logistikksystem er viktig for å ha kontroll på lønnsomheten til din bedrift. Med lager og logistikk i Tripletex får du en brukervennlig løsning, uavhengig av…

Les mer

Permittering – regler og plikter for arbeidsgivere

Permittering kan være nødvendig for bedrifter som opplever økonomiske utfordringer, siden det gir en mulighet til å redusere lønnskostnader uten å avslutte ansettelsesforholdet. Når ansatte blir permittert, er de fortsatt…

Les mer

Endringen fra Skatteetaten som påvirker alle norske selskaper

Årsoppgjøret kan gjerne beskrives som nyttårsaften for regnskapet, selv om mange næringsdrivende assosierer det med alt annet enn fest og fyrverkeri. – Vi forstår at prosessen kan være tidkrevende og…

Les mer