Detaljhandel

Hva er detaljhandel?

Detaljhandel

Detaljhandel er salg av varer til sluttkunder. Typisk detaljhandel drives av butikker innen dagligvare og faghandel. Detaljhandel kjennetegnes av at det handles i mindre kvanta direkte til forbruker, i motsetning til engroshandel, der produsenter og storforbrukere kjøper i store kvanta fra grossist eller leverandør.