Dokumentasjon

Hva er dokumentasjon?

Dokumentasjon

I regnskapssammenheng mener man med dokumentasjon informasjon om det som bokføres. Med andre ord er dokumentasjon i denne sammenhengen det samme som bilag. Eksempler på bilag er kvitteringer, fakturaer og timelister.