Driftsinntekter

Hva er driftsinntekter?

Driftsinntekter

Driftsinntekter er en bedrifts inntekt fra for eksempel salg av varer eller tjenester.

Disse utgjør omsetningen når det er snakk om en gitt periode. Driftsinntektene skal dekke bedriftens driftskostnader, og differensen mellom de to er driftsresultatet.

Altså: driftsinntekter – driftskostnader = driftsresultat

Inntekter som ikke går under driftsinntekter er finansielle inntekter (som renter, aksjer i datterselskap etc) eller ekstraordinære inntekter som ikke kommer fra bedriftens primære virksomhet.