Driftskostnader

Hva er driftskostnader?

Driftskostnader

Driftskostnader er kostnader som er knyttet til løpende drift av en virksomhet. Eksempler er råvarer, transport og lønn. For å komme fram til driftsresultatet må driftskostnadene trekkes fra driftsinntektene.