Driftsregnskap

Hva er driftsregnskap?

Driftsregnskap

Driftsregnskapet er den delen av en bedrifts regnskap som registrerer når verdier skapes eller flyttes i bedriften. Dette vil si at samtlige kostnader og driftsinntekter må være registreres i driftsregnskapet. Summen av disse blir selskapets driftsresultat. Et driftsregnskap er et svært nyttig styringsverktøy, som viser både intern effektivitet og resultat.