Driftsresultat

Hva er et driftsresultat?

Driftsresultat

Driftsresultatet er bedriftens driftsinntekter minus driftskostnader. Inntektene kommer typisk fra salg av varer og tjenester, mens kostnadene kan være lønn og husleie. Forhåpentligvis er driftsinntektene store nok til å dekke kostnadene, slik at driftsresultatet viser et overskudd.