Egenfinansiering

Hva er egenfinansiering?

Egenfinansiering

Egenfinansiering er når bedriftens eget overskudd benyttes til å dekke investeringer eller drift. Alternative finansieringformer er fremmedfinansiering og selvfinansiering.