Egenkapital

Hva er egenkapital?

Egenkapital

Egenkapital er en del av virksomhetens kapital som eierne har skutt inn selv, eller deler av overskudd som er opptjent, men ikke tatt ut av virksomheten som utbytte.