Eiendel

Hva er en eiendel?

Eiendel

I regnskapssammenheng er eiendeler midler som selskapet eier. Eiendeler omtales også som aktiva, og omfatter alt fra utstyr og eiendommer til bankinnskudd og kundefordringer. Etter Norsk Standard Kontoplan inneholder kontogruppe 1 selskapets eiendeler, slik at alle konti som begynner med 1 er eiendeler – eksempelvis 1100 Bygninger eller 1920 Bankinnskudd.