Hva er en eiendel?

I regnskapssammenheng er eiendeler midler som selskapet eier. Eiendeler omtales også som aktiva, og omfatter alt fra utstyr og eiendommer til bankinnskudd og kundefordringer. Etter Norsk Standard Kontoplan inneholder kontogruppe 1 selskapets eiendeler, slik at alle konti som begynner med 1 er eiendeler – eksempelvis 1100 Bygninger eller 1920 Bankinnskudd.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Systemer som snakker sammen ga nettbutikken en ny hverdag

Sommerbutikken er en liten bedrift med et stort sortiment. I nettbutikken har de produkter innenfor blant annet hage, park og hytte som selges til bedrifter, kommuner og private i hele…

Les mer

Slik kan du jobbe mer effektivt med prosjektene dine i Tripletex

Den mest grunnleggende funksjonaliteten i prosjektmodulen er muligheten til å knytte timer og kostnader opp mot ulike prosjekter - samtidig som det er svært enkelt å fakturere denne tiden og…

Les mer

Nye regler om obligatorisk tjenestepensjon

Overgangsperiode frem til 30. juni De nye reglene trådte i kraft ved nyttår, med en overgangsperiode frem til 30. juni.Endringene handler om hvem som skal meldes inn i pensjonsordningen. Gjelder…

Les mer