Enkeltpersonforetak

Hva er et enkeltpersonforetak?

Enkeltpersonforetak

Enkeltpersonsforetak (ENK) er en organisasjonsform som er vanlig når du starter for deg selv. Det er en enkel måte å starte bedrift på, men ikke uten risiko siden du har personlig ansvar for økonomien.

Alle penger som kommer inn i selskapet kan du fritt bruke akkurat som du vil, både privat og i selskapet. Selskapet ditt og deg sees under ett. Det er få formaliteter knyttet til å drive ett enkeltpersonforetak, og det er den selskapsformen som er enklest å etablere. Dette vil si at du kan få bedriften din raskt opp å gå.

Nedsiden med å ha enkeltpersonforetak, er at dersom foretaket pådrar seg stor gjeld og du ender opp med å skylde masse penger kan du risikere å miste både hus, bil, hytte eller annet som du eier privat. Dette fordi du med denne selskapsformen står som personlig ansvarlig for alt som har med næringen din å gjøre.

Med et enkeltmannsforetak vil du ikke få dagpenger dersom du blir arbeidsledig, og du får ikke diett eller andre goder som man kan få som ansatt i eget AS. Du kan dog trekke fra reiseutgifter som mat, kjøregodtgjørelse osv. på tjenestereiser. Når det gjelder sykepenger, har du anledning til å kjøpe deg sykepengeforsikring som kan dekke opp for tapt inntekt om du blir syk. Denne er ikke veldig kostbar om du velger å få sykepenger fra den 17. dagen. Da må du dekke de 16 første dagene selv, men det må man i et aksjeselskap også.