Factoring

Hva er factoring?

Factoring

Factoring innebærer at man finansierer (dvs. selger) utestående fordringer til en finansinstitusjon som deretter administrerer innkrevingen av pengene. I standard factoringavtaler er man nødt til å selge samtlige fordringer, mens med Aprila Bank i Tripletex kan du selv velge hvilke fordringer du ønsker å selge.