Faktura

Hva er en faktura?

Faktura

En faktura er et dokument med et betalingskrav, som sendes av en selger til en kjøper. Dokumentet beskriver hva kjøperen skylder for en vare eller tjeneste, og hvordan dette skal gjøres opp. Skatteetaten stiller flere krav til innholdet i en faktura, og det skal brukes et fakturaprogram som sikrer riktig opprettelse og utsendelse av fakturaer.