Fakturagebyr

For å dekke kostnader ved utsendelse av faktura kan man velge å legge til et fakturagebyr. Noen velger å kun kreve fakturagebyr for fakturaer som sendes på måter som er ekstra dyre eller tidkrevende, som papirfaktura. Et alternativ til fakturagebyr er å dekke inn faktureringskostnadene gjennom å bake det inn i totalprisen på varene og tjeneste du tilbyr.

Hvor stort skal et fakturagebyr være?

Det finnes ingen satser eller grenser for fakturagebyr. Du står med andre ord fritt til å velge beløp selv. I utgangspunktet skal fakturagebyret bidra til å dekke inn administrasjonskostnadene ved utsendelse av faktura. Siden noen utsendelsesmetoder er mer effektive og rimeligere enn andre bør dette også gjenspeiles i eventuelle gebyrer. I tillegg kan gebyret være et virkemiddel for å motivere kunder til å motta faktura på en måte som sparer deg og bedriften for tid og arbeid.

Når kan det legges til fakturagebyr?

En bedrift kan legge fakturagebyr på alle fakturaer for å dekke inn kostnader til fakturering. Mange bruker dette spesielt på fakturaer som sendes som brev, for å få kundene over på mer effektive, elektroniske løsninger som EHF eller eFaktura.

Hvis man vil legge til fakturagebyr på fakturaer til privatkunder så må dette være avtalt med kunden på forhånd. Kunden kan nekte å betale gebyret hvis det ikke er tydelig beskrevet i en avtale.

Hvordan legger man til fakturagebyr?

Det beste er å lage fakturaer i et egnet fakturaprogram, som Tripletex. I Tripletex kan fakturagebyr opprettes som en egen ordrelinje, slik at du enkelt kan legge det til når du sender ut faktura manuelt.

Lær mer om fakturamodulen i Tripletex

Hva med MVA på fakturagebyr?

Hvis bedriften er momspliktig skal det også beregnes MVA av fakturagebyret. Det brukes samme sats som for selve leveransen, normalt 25 %.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Lønnsjustering og etterbetaling – dette bør du som bedrift tenke på!

Mange bedrifter bruker mye tid på manuelle prosesser knyttet til lønnsjustering - men det behøver ikke å være slik! Den fryktede tidstyven kan i stor grad erstattes av automatiserte og…

Les mer

Systemer som snakker sammen ga nettbutikken en ny hverdag

Sommerbutikken er en liten bedrift med et stort sortiment. I nettbutikken har de produkter innenfor blant annet hage, park og hytte som selges til bedrifter, kommuner og private i hele…

Les mer

Slik kan du jobbe mer effektivt med prosjektene dine i Tripletex

Den mest grunnleggende funksjonaliteten i prosjektmodulen er muligheten til å knytte timer og kostnader opp mot ulike prosjekter - samtidig som det er svært enkelt å fakturere denne tiden og…

Les mer