Fakturagebyr

For å dekke kostnader ved utsendelse av faktura kan man velge å legge til et fakturagebyr. Noen velger å kun kreve fakturagebyr for fakturaer som sendes på måter som er ekstra dyre eller tidkrevende, som papirfaktura. Et alternativ til fakturagebyr er å dekke inn faktureringskostnadene gjennom å bake det inn i totalprisen på varene og tjeneste du tilbyr.

Hvor stort skal et fakturagebyr være?

Det finnes ingen satser eller grenser for fakturagebyr. Du står med andre ord fritt til å velge beløp selv. I utgangspunktet skal fakturagebyret bidra til å dekke inn administrasjonskostnadene ved utsendelse av faktura. Siden noen utsendelsesmetoder er mer effektive og rimeligere enn andre bør dette også gjenspeiles i eventuelle gebyrer. I tillegg kan gebyret være et virkemiddel for å motivere kunder til å motta faktura på en måte som sparer deg og bedriften for tid og arbeid.

Når kan det legges til fakturagebyr?

En bedrift kan legge fakturagebyr på alle fakturaer for å dekke inn kostnader til fakturering. Mange bruker dette spesielt på fakturaer som sendes som brev, for å få kundene over på mer effektive, elektroniske løsninger som EHF eller eFaktura.

Hvis man vil legge til fakturagebyr på fakturaer til privatkunder så må dette være avtalt med kunden på forhånd. Kunden kan nekte å betale gebyret hvis det ikke er tydelig beskrevet i en avtale.

Hvordan legger man til fakturagebyr?

Det beste er å lage fakturaer i et egnet fakturaprogram, som Tripletex. I Tripletex kan fakturagebyr opprettes som en egen ordrelinje, slik at du enkelt kan legge det til når du sender ut faktura manuelt.

Hva med MVA på fakturagebyr?

Hvis bedriften er momspliktig skal det også beregnes MVA av fakturagebyret. Det brukes samme sats som for selve leveransen, normalt 25 %.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Hack Tripletex – med fokus på systemsikkerhet

Datasikkerhet er – naturlig nok – høyt prioritert i Tripletex. I slutten av august arrangerte produkt- og utviklingsavdelingen derfor Security Week – en hel uke med fokus på sikkerhet. Uken…

Les mer

Hva er foretaksregisterloven?

Først litt om Foretaksregisteret Foretaksregisteret er en offentlig database administrert av Brønnøysundregistrene, hvor alle foretak som driver næringsvirksomhet i Norge må registrere seg. Registeret inneholder detaljert informasjon om selskapers struktur,…

Les mer

Overtid – pålagt eller frivillig?

I denne artikkelen kan du lese om: Hva er overtid og overtidsbetaling?Hvor mye overtid kan du jobbe?Rett på pauserOvertidsbetaling eller avspasering?Hvordan registrere overtid? Men før vi forklarer overtid tar vi…

Les mer