Fastlønn

Hva er fastlønn?

Fastlønn

Fastlønn er fast, avtalt godtgjørelse. Lønnen er gjerne avtalt på time-, måneds- eller årsbasis. Alternativ til fastlønn er variable godtgjørelser som akkordlønn og provisjon.