Feriepenger

Hva er feriepenger?

Feriepenger

Feriepenger er en lovebestemt godtgjørelse som arbeidstakeren tjener opp i løpet av et år, som utbetales påfølgende år.