Feriepenger

Hva er feriepenger?

Feriepenger

Feriepenger er en lovebestemt godtgjørelse som arbeidstakeren tjener opp i løpet av et år, som utbetales påfølgende år.

Feriepengene tjenes altså opp året før ferien tas ut. Det året ferien avvikles utbetales disse pengene istedenfor lønn. Du må derfor ha vært i jobb året før for å ha rett til feriepenger.

Hvordan beregnes feriepenger?
Da må du ta utgangspunkt i feriepengegrunnlaget fra året før. Det består av lønn, bonus og alt av vederlag som utbetales som godtgjørelse for personlig arbeidsinnsats.

Feriepengene utgjør minimum 10,2% av dette grunnlaget. For de over 60 år som har krav på ekstra ferie er satsen 12,5%. Selvstendig næringsdrivende og frilansere har vanligvis ikke rett på feriepenger.