Hva er feriepenger?

Feriepenger er en lovbestemt godtgjørelse som arbeidstakeren tjener opp i løpet av et år, og som utbetales året etter.

Feriepengene tjenes altså opp året før ferien tas ut. Når man tar ferie utbetales disse pengene istedenfor lønn. Du må derfor ha vært i jobb året før for å ha rett til feriepenger. Dersom man avslutter et arbeidsforhold, kan man be om å få utbetalt feriepengene med en gang forholdet opphører, i stedet for å vente til neste år.

Les også: Verdt å vite om feriepenger, ferieloven og ferieavvikling

Hvordan regne ut feriepenger?

Da må du ta utgangspunkt i feriepengegrunnlaget fra året før. Grunnlaget består av lønn, bonus og det som ellers utbetales som betaling for egen arbeidsinnsats.

Feriepengene utgjør minimum 10,2% av dette grunnlaget. For de over 60 år som har krav på ekstra ferie er satsen 12,5%. Selvstendig næringsdrivende og frilansere har vanligvis ikke rett på feriepenger.

Her kan du se ulike eksempler på hvordan feriepenger beregnes.

Når får du feriepengene?

De fleste får utbetalt feriepengene i juni, da det er første måned i sommerferien, men man kan også få de utbetalt i juli.

Arbeidsgivere utbetaler ikke lønn når arbeidstakeren har ferie. Hvis man får feriepenger i juni og har ferien i juli, får man altså ikke utbetalt lønn for juli.

Feriepenger i Tripletex

I Tripletex, hvor du får lønnssystem og regnskap i ett, har du mulighet til å foreta lønnstrekk for alle ferieukene samtidig ved at feriepengene betales ut f. eks i juni eller annen måned. Da slipper du å trekke de ansatte i lønn når ferie faktisk tas ut i løpet av året.

 

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Hva er foretaksregisterloven?

Først litt om Foretaksregisteret Foretaksregisteret er en offentlig database administrert av Brønnøysundregistrene, hvor alle foretak som driver næringsvirksomhet i Norge må registrere seg. Registeret inneholder detaljert informasjon om selskapers struktur,…

Les mer

Hack Tripletex – med fokus på systemsikkerhet

Datasikkerhet er – naturlig nok – høyt prioritert i Tripletex. I slutten av august arrangerte produkt- og utviklingsavdelingen derfor Security Week – en hel uke med fokus på sikkerhet. Uken…

Les mer

Skatt på utbytte

Når du har eget AS, velger du om du ønsker å være ansatt i ditt eget AS eller ikke.  Dersom du velger å ikke være ansatt, kan du ta penger…

Les mer