Finansiering

Hva er finansiering?

Finansiering

Finansiering er å skaffe penger til noe man ønsker å gjøre. Det kan være alt fra starte en ny bedrift til å utvide med en ekstra traktor. Finansiering kan foregå på mange ulike måter. Man kan bruke av bedriftens eget overskudd til å finansiere et prosjekt, eller man kan hente finansiering utenfra, såkalt fremmedfinansiering. Dette er typisk lån i en bank, men kan også være en investering i bytte mot eierandeler i selskapet.