Fremmedfinansiering

Hva er fremmedfinansiering?

Fremmedfinansiering

Fremmedfinansiering er finansiering som hentes inn utenfra, typisk et lån fra en bank. Alternative finansieringformer er egenfinansiering og selvfinansiering.