Giro

Hva er en giro?

Giro

Giro er en standard for betalingsinformasjon ved betaling for varer og tjenester. For å lage giro benyttes vanligvis giroblankett. Giroblankett er en betalingsblankett som skal inneholde informasjon om beløp, kontonummer og hvor betalingen kommer fra.