Gjeld

Hva er gjeld?

Gjeld

Gjeld er penger som er lånt av en långiver, typisk en bank. Låntakeren plikter å betale tilbake, ofte med avtalte renter og innen en avtalt dato. I regnskapssammenheng skal gjeld føres opp i balansen, hvor den sammen med egenkapital viser hvordan bedriftens eiendeler er finansiert.