God regnskapsskikk

Hva er god regnskapsskikk?

God regnskapsskikk

I regnskapsloven står det at registrering av regnskapsopplysninger og utarbeidelse av årsregnskap skal gjøres i tråd med god regnskapsskikk. Dette betyr at man skal benytte seg av normer og praksis som et supplement til loven. God regnskapsskikk er et begrep i utvikling, og innholdet vil avhenge av det syn regnskapskyndige har.

Hvis du er usikker på hva som er god regnskapsskikk, og trenger hjelp fra regnskapskyndig? Finn en regnskapsfører.