God regnskapsskikk

Hva er god regnskapsskikk?

I regnskapsloven står det at registrering av regnskapsopplysninger og utarbeidelse av årsregnskap skal gjøres i tråd med god regnskapsskikk. 

Dette betyr at man skal benytte seg av normer og praksis som et supplement til loven. God regnskapsskikk bygger altså på de grunnleggende regnskapsprinsippene i loven. Begrepet er i utvikling, og innholdet vil avhenge av det syn regnskapskyndige har.

Årsregnskap og god regnskapsskikk

Alle regnskapspliktige virksomheter skal levere inn årsregnskap, og må følge regnskapsregler i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskapet.

Dersom det oppstår hendelser som må regnskapsføres, men som ikke er beskrevet i regnskapsloven, må du bruke god regnskapsskikk som er utdypet i norsk regnskapsstandard.

Usikker på hva som er god regnskapsskikk? 

Få hjelp fra en regnskapsskyndig. Match med en regnskapsfører som passer for deg og din bedrift – prøv Regnskapsmatch her.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Har du ansatte som pendler til jobb? Disse reglene bør du kjenne til

Hva er en pendler? En pendler er en arbeidstaker som reiser mellom eget hjem og bolig i forbindelse med arbeid. Du er definert som pendler dersom du bor sammen med…

Les mer

Skatteregler ved elbil som firmabil

Dyrt drivstoff, bompenger og miljøhensyn gjør at stadig flere velger elbil. Ved bruk av egen bil i arbeid er det mange som mottar kjøregodtgjørelse fra arbeidsgiver. Bruk av firmabil privat…

Les mer

5 gode grunner til rutinemessig kredittsjekk

Vi nærmer oss slutten av et turbulent år med etterdønninger av koronapandemi, renteøkning, prisvekst, varemangel og konkursøkning. Kort oppsummert er vi inne i en periode med stor usikkerhet og raske…

Les mer