Godtgjørelse

Hva er godtgjørelse?

Godtgjørelse

Godtgjørelse er noe, vanligvis penger, en part mottar av en annen part som et vederlag eller gjenytelse. Godtgjørelse kan være lønn for arbeid utført, det kan være erstatning eller belønning i en eller annen form. Når man har lagt ut egne penger kan man ofte også kreve godtgjørelse, eksempelvis reisegodtgjørelse fra arbeidsgiver.