Goodwill

Hva er goodwill?

Goodwill

Goodwill kan oversettes til velvilje, og er et begrep som innbefatter ting som et godt rykte, en fast kundekrets, et kjent firmanavn, eller lignende egenskaper som er av verdi for bedriften men lite håndfaste. 

Goodwill faller inn under immaterielle eiendeler, siden det ikke er noe man kan se eller ta på. Samtidig er goodwill av verdi for selskapet, og vil inngå i balansen under kategorien anleggsmidler.