Hva er goodwill?

Innenfor regnskap er goodwill den merverdien en virksomhet kan ha på grunn av for eksempel godt rykte og status. Et kjent varemerke har gjerne større goodwill enn et ukjent selskap. Verdien av selskapets «brand» eller merkevare kan altså kalles goodwill.

Måling av goodwill

I og med at goodwill ikke er noe man fysisk kan se eller «ta på», kan det iblant være vanskelig å beregne den merverdien som goodwill gir. Det er derfor goodwill er betegnet som en immateriell eiendel eller «merverdi» innenfor regnskapet.

Goodwill kan måles ved å se på forskjellen mellom den bokførte verdien av et selskap (det vil si nettoverdien av aktiver og passiver) og den totale verdien av selskapet. Ved salg av selskapet er det den totale verdien som tas hensyn til, og dersom noen skal kjøpe en virksomhet betaler de også for goodwillen i tillegg.

Hva påvirker goodwill?

Det er mange faktorer som kan inkluderes ved beregning av et selskaps goodwill.

Når et selskap har en dedikert og solid kundebase, kan dette påvirke deres goodwill. Dersom kundene har respekt for selskapet, vil disse være potensielle ambassadører kan spre positivt budskap om selskapet. Desto flere kunder som anbefaler et selskap, desto mer verdi tilføres selskapet.

Om et selskap kjører en stor markedsføringskampanje, kan effekten påvirke fremtidig goodwill. Andre faktorer som kan føre til goodwill kan være nye integrasjoner eller partnere, nye avtaler og så videre. Goodwill kan også påvirkes av ting som skjer i media, for eksempel om en virksomhet er engasjert i en veldedig organisasjon.

For å oppsummere, kan goodwill karakteriseres som noe som kan generere en større verdi i selskapet i fremtiden.

Goodwill i regnskapet

I balansen går goodwill inn under kategorien anleggsmidler, altså noe som har verdi i selskapet over en lengre periode.

Ved kjøp av et selskap er prisen ofte høyere enn det som er selskapets bokførte verdi, og differansen er verdien på selskapets goodwill. Goodwill vil vises som «kjøpt goodwill» i balanseregnskapet hos det kjøpende selskapet.

Beskatning av goodwill

Goodwill er en eiendel, noe som betyr at goodwill beskattes på lik linje som andre immaterielle eiendeler. Man må altså trekke skatt fra verdien av goodwill.

Negativ goodwill

Dersom goodwill faktisk er negativ, kalles det badwill. Det forekommer fortsatt sjeldent.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

– Utrolig glade for støtte fra Tripletex

Tripletex har i 2023 et samarbeid med den frivillige organisasjonen Hold Norge Rent, som jobber mot forsøpling i naturen. Dette er et gjesteinnlegg skrevet av Hold Norge Rent etter gjennomføringen…

Les mer

Mye å hente på økt digitalisering for norsk landbruk

En digitaliseringsundersøkelse fra Visma viser at jordbruk, skogbruk og fiske er den minst digitaliserte bransjen i Norge. Samtidig kan en hardt presset næring ha mye å tjene på å ta…

Les mer

Ung gründerduo skaper vekst og arbeidsplasser

– Det er jo imponerende hva de gjør, og det pågangsmotet de har! Å investere i eiendom krever egenkapital. Gjennom byggefirmaet skaper de seg en buffer og god likviditet til…

Les mer