Grunnlønn

Hva er grunnlønn?

Grunnlønn

Grunnlønn er den faste, avtalte lønnen før det er lagt til eller beregnet eventuelle faste eller variable lønnstillegg. For eksempel kan en sykepleier ha en viss grunnlønn som er fast, og få tillegg for nattevakter. I yrker med fast lønn uten tillegg omtales det vanligvis bare som lønn.